Stavanie májov na 1. mája Najviac ľudí bežiacich so psami po uliciach obce Halič Levočské rekordy - motorkári vs pirohy, veľká zemiaková placka, pečenie placiek 3 a príspevok pre malú Lianku E-shop rekordmanov - kúpou podporíte naše občianske združenie.
Designer: Joomla Templates 3.2

BRATISLAVA 17. 3. 2020 - Jozef Horvatovič z Bratislavy podrobne preukázal platnosť a hodnovernosť, že vytvoril najuniverzálnejšiu rovnicu pre predpoklad budúceho obdobia. Nuž aj matematika má svoje záhady, lebo v roku 2019 rozbúril pokojné hladiny matematiky tento výpočet. 8 ÷ 2(2 + 2) = ?. Dokonca aj kalkulačky priniesli rôzne výsledky pri výpočte výsledku.

Ako uviedol autor výpočtu najuniverzálnejšej rovnice, jedná sa o pochopenie rovnosti oboch strán, ktoré si v podstate navzájom odporujú pri určeni napriklad rozpočtu nasledujúcich rokov, kedy človek nevie, čo môže očakávať. Prirovnáva to ako veštenie zo sklenenej gule, ale v podobe základnych matematických postupov. Publikujeme tento výpočet ako rekord rekord. Matematika má rôzne odbory a smery, ktoré majú predovšetkým uplatnenie v ekonomike. Ako napríklad Fisherova teória dopytu po peniazoch. Skúsime s autorom dohodnúť, jej aplikovanie inde - ako sa bude dať použiť táto univerzálna matematická rovnica na predpoveď predpokladaných nákladov na nasledujúci rok, ktorý ešte len nastane.

IMG 0622

IMG 0634

IMG 0636

IMG 0637

IMG 0653

IMG 0621

FOTO: Slovenské rekordy/archív rekordmana

Tuesday the 2nd. © Copyright 1998 - 2020, All rights reserved, Igor Svítok.