Stavanie májov na 1. mája Najviac ľudí bežiacich so psami po uliciach obce Halič Levočské rekordy - motorkári vs pirohy, veľká zemiaková placka, pečenie placiek 3 a príspevok pre malú Lianku E-shop rekordmanov - kúpou podporíte naše občianske združenie.
Designer: Joomla Templates 3.2

Od apríla 2020 podávate žiadosti
o spoluprácu už po novom. 

   JEDNOTLIVCI - ŠKOLY - ZDRUŽENIA  

   OBCE - MESTÁ - FIRMY 


Posielajte žiadosti výhradne on-line, nie klasickou poštou.

Nie je v našich silách spracovať obratom Vaše požiadavky a dopyty zaslané na e-mail. 
Správa neobsahuje niekedy kontakt na žiadateľa, tiež nie je podaný súhlas s GDPR.
Vyhradzujeme si právo, že nebudeme žiadnym spôsobom reagovať.
----
Od 13. 5. 2020 odporúčame týchto žiadateľov na túto službu WEB TU.

sled

 ----


Základné podmienky registrácie rekordov:

 • Keď si podávate žiadosť, je dôležité, aby ste nám v nej poskytli čo najviac informácií.
 • Aký výkon - hodnotu chcete dosiahnuť vy svojim pokusom o rekord.
 • Ako, kde a akým spôsobom chcete vytvoriť Váš rekord.
 • Rekord musí byť merateľný, jednotka rekordu musí byť reálna hodnota. 
 • Položte si tiež otázku: Môže môj pokus niekto zlomiť alebo ho zopakovať?
 • Treba myslieť aj na štandardy. Zvážte teda aj to, či dá sa robiť rekord niekde inde. Nie je to výhradné špecifikum regiónu, jednotlivca, skupiny? Je to teda univerzálny pokus?
 • Svedectvá z rekordu musia byť overené, preukázané dôveryhodnou dokumentáciou.
 • Ak by sa svedectvá - vyjadrenia svedkov, alebo dokumentácia podstatne líšila od požiadaniek alebo pravidiel, ktoré sme vám zaslali, tak takýto pokus môžeme preklasifikovať len vo výnimočnom prípade. Vo väčšine prípadov nebude pokus uznaný ako platný.
 • Tiež neprijímame žiadosti, ak ide o nevhodnú činnosti činnosť, ktorá by mohla spôsobiť návštevníkom, divákom ale i zvieratám potenciálne škodiť alebo spôsobiť ohrozenie majetku.
 • Neregistrujeme žiadosti od ľudí - detí vo veku do 16 rokov. Musia nám vopred zaslať súhlas rodičov. Informácia pre žiadateľa je dostupná až po podaní žiadosti.
 • V prípade potreby konzultujeme špeciálne požiadavky s odborníkmi. Môže to spôsobiť časové zdržanie a vyššie náklady.
 • Platby za služby si treba uhradiť včas. V prípade, že ste neurobili všetko pre zdárny rekord, alebo ste od rekordu odstúpili, platby v takomto prípade nevraciame
 • Viac informácii nájdete vo všeobecných podmienkach spolupráce po podaní žiadosti.
Friday the 7th. © Copyright 1998 - 2020, All rights reserved, Igor Svítok.