Sviečky Marty Kušnírovej z Lastomíra opäť zaujali Ôsmaci z tabuľky prvkov naskladali dovedna 643 rôznych slov V Sládkovičove vytvorili perfektný rekord s tekvicami, svietilo ich tam 310 kusov Rekord v skoku do výšky na bicykli má hodnotu 127 cm
Designer: Joomla Templates 3.2
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pred plánovanou realizáciou pokusu podajte žiadosť optimálne 21 dní vopred  - LINK

1. Pripomíname znova - podajte žiadosť o spoluprácu včas.

2. Pridelíme jedinečné číslo vašej žiadosti, používate ho stále pri komunikácii.

3. Overíme možnosť realizácie zámeru - či ide o ustanovujúci alebo nový slovenský rekord + zašleme Vám všeobecné podmienky spolupráce.

4. Upresníte formu spolupráce "samodohľad" - zabezpečenie dokumentácie na vlastné náklady alebo účasť komisára na pokuse.

5. Nahráme Vaše požiadavky do našich objednávok + zašleme cenovú ponuku.

6. pod odsúhlasení vystavíme zálohovú faktúru.

7. Čakáme na úhrada platby.

8. Po jej prijatí Vám zašleme formuláre k svojpomocnej dokumentácii pokusu

- REALIZÁCIA POKUSU O REKORD -

9. účasť komisára na pokuse, zabezpečuje základnú dokumentáciu, vyhodnocuje rekord priamo na mieste + odovzdá certifikát a medailu, trofeje.

10. V prípade samodohľadu zašlete dokumentáciu z pokusu o rekord cez wetransfer.

11. Vyhodnotenie podkladov - zasielame o tom informačný e-mail.

12. Nasleduje publikovanie článku o rekorde.

13. Vystavenie certifikátu a odoslanie rekordmanovi

CHRONOLOGIA 800

 

Tuesday the 23rd. © Copyright 1998 - 2024, All rights reserved, Igor Svítok.