Najväčší živý strom vytvorili ľudia v Lučenci. Na krytom piešťanskom moste krájali tortu dlhú viac ako 118 metrov. Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom zaujali takmer 400 rekordmanov. V Košeci zlomili slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca
Designer: Joomla Templates 3.2

BRATISLAVA 20. 09. 2022 - Pri príležitosti  70. výročia fakulty pripravili farmaceuti rekord v skákaní na švihadlách. Nakoľko oslavovali 70 .výročie založenia FaF UK. Časový limit bol jasný. Dekan fakulty prof. Ján Klimas mal v úvode slávnostný príhovor a po ňom spustil časomieru. Rekord išiel v duchu pravidla - udržať na palubovke aspoň jedného skákajúceho na švihadle. Záujem bol veľký a skákalo sa aj na plnom počte pripravených švihadiel. Išlo až o 8 kusov. V tomto rekorde dominovali dievčatá. Ich účasť na rekorde bola 38 dievčat a zostatok tvorili chlapci, resp. mladí muži. Rekord viedol svižne moderátor akcie Dalibor Ludvig. Všetko sa odvíjalo ako malo a presne po 69 minútach zaznelo spoločné odčítavanie posledných sekúnd rekordu. V závere rekordu prevzala PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. certifikát za platný slovenský rekord. Bodku za rekordom dala spoločná fotografia pri časomiere s hodnotou 70. Celkový počet účastníkov rekordu dosiahol počet 49. Tvorcami rekordu bola Katedra telesnej výchovy a športu.

 IMG 7873

IMG 7875

IMG 7880

IMG 7893

IMG 7899

IMG 7906

IMG 7912

IMG 7921

IMG 7928

IMG 7929

IMG 7931

FOTO: Slovenské rekordy

Thursday the 1st. © Copyright 1998 - 2023, All rights reserved, Igor Svítok.