Najväčší živý strom vytvorili ľudia v Lučenci. Najväčšia živá číslica k jubileu poňala 269 ľudí - išlo o jubilejnú 40-tku Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky v Lučenci. V Košeci zlomili slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca
Designer: Joomla Templates 3.2

Upresňujeme podmienku splnenia rekordu. Ak dochádza k lámaniu starého rekordu. Nepôjde to "bubkovským" spôsobom teda +1 alebo 2 vajíčka naviac. Hodnota, ktorá bude platná pre nový rekord musí byť aspoň o 5% väčšia. Tiež budeme mať ďalšiu podmienku, aby bol prítomný na rekorde poverený zástupca z Knihy slovenských rekordov alebo notár. Platné dnešným dňoch 16. 8. 2023.

Friday the 29th. © Copyright 1998 - 2023, All rights reserved, Igor Svítok.