Najväčší živý strom vytvorili ľudia v Lučenci. Najväčšia živá číslica k jubileu poňala 269 ľudí - išlo o jubilejnú 40-tku Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky v Lučenci. V Košeci zlomili slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca
Designer: Joomla Templates 3.2
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Od dnes, t.j. 22. 1. 2018 platia nové všeobecné pravidlá spolupráce. Oproti minulým, ktoré boli platné od 13. 2. 2017 sú tieto zmeny:

- po odsúhlasení spolupráce je požiadavka na rekord zaradená medzi objednávky a je vystavená zálohová faktúra, v prípade jej neuhradenia bude požiadavka stornovaná

- v prípade neuhradenia riadnej faktúry je článok o rekorde stiahnutý z webu, keď nedôjde vôbec k platbe tak je tento záznam stornovaný - hodnota pokusu je neplatná, môže byť prekonaná iným záujemcom

- cena za registráciu rekordu fyzickej osoby bola upravená o 1euro vyššie na sumu 29 euro, v cene je dodaná malá medaila Slovenský rekordman

Zľavy:
Rekordman, ktorí si počas kalendárneho roka zaregistroval viac ako 4 rekordy, tak mu bude poskytnutá zľava 20% za registrácie rekordov. Táto sa uplatní spätne pri registrácii 4 rekordu. Tento rekordman má zároveň nárok na zľavu z ceny prezentov vo výške 5 až 10%. Zľava sa uplatňuje pri 4 nákupe.

V prípade omeškania platby, nárok na vyššie uvedené zľavy ale zaniká.

Zľavy pre 1 – 3 registrácie rekordov počas kalendárneho roka platia nasledovné zľavy:
Držiteľ certifikátu KSR – rekordman, ktorý už vlastní jeden certifikát – zľava z registrácie a prezentov - 3 %
Držiteľ svetového rekordu - rekordman, ktorý už vlastní certifikát z inej svetovej knihy rekordov – zľava z registrácie a prezentov 6 %
Držiteľ prvého certifikátu KSR – bez zľavy z registrácie a prezentov

Touto úpravou ide predovšetkým o to, že pomerne dosť žiadostí z minulého roka skončilo tak, že neboli dodané podklady a zostali nedkončené rekordy. Ide o to  motivovať ľudí k tomu, aby si dotiahli svoje žiadosti do konca. V súvislosti s posielaním certifikátov s medailou sa mierne zvýšili náklady.  

 

Wednesday the 6th. © Copyright 1998 - 2023, All rights reserved, Igor Svítok.